Salut

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya


2020

Solucions de
comunicació escalables per a un entorn canviant

Trepidant. Aquest és l’adjectiu que millor defineix l’activitat de l’Area de Comunicació, Imatge i Relacions Institucionals del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Encara més en el moment en què la COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària a llarg termini.

El SEM és l’empresa pública que gestiona l’atenció de les urgències i emergències extrahospitalàries a Catalunya, dona resposta a les situacions d’emergència rebudes a través del telèfon d’emergències 112, i també ofereix informació sanitària telefònica i consells de salut mitjançant el telèfon 061/Salut Respon. Anualment atén més d’2’6 milions d’alertes.

Un entorn de treball que ja era imprevisible feia que les necessitats de l’Àrea fossin diverses i urgents, i el nostre repte era oferir-los solucions eficaces, ràpides i escalables, que és el que hem fet en els darrers anys. La pandèmia de la COVID-19 ens obligava a anar encara més enllà.


L’Oficina Tècnica de Comunicació en temps de la COVID-19
Ens vam plantejar quina seria la forma més funcional de posar al servei del SEM, de manera molt àgil, tota la nostra expertesa i capacitat resolutiva. Per aconseguir-ho era fonamental conèixer les característiques tan particulars d’aquesta empresa pública i el nou context que va generar la COVID-19, i que va fer que el SEM assumís noves funcions estratègiques dins del Sistema de Salut de Catalunya. Nosaltres havíem de ser capaços d’executar accions en moviment continu. Amb aquests factors clau en ment, ens vam organitzar com una Oficina Tècnica de Comunicació, una eina de suport extern que treballava com una extensió de l’Àrea de Comunicació, Imatge i Relacions Institucionals. Els aportàvem solucions i alhora coordinàvem la resposta en qüestions de comunicació amb diferents departaments.

Un equip multidisciplinari al servei del SEM
A través de l’Oficina Tècnica, ens vam convertir en un partner estratègic i vam dur a terme una tasca transversal que abastava la comunicació, el brand content i el disseny. On ells no hi arribaven, els ajudàvem a fer-ho nosaltres.

Treballant de manera coordinada amb el departament de Comunicació del SEM donàvem resposta a les seves necessitats adaptant els fluxos de treball amb un equip multidisciplinari. Les nostres tasques abastaven la consultoria estratègica de comunicació, l’elaboració de notes de premsa i comunicats públics i la creació de presentacions corporatives. També desenvolupàvem continguts per a múltiples suports, publicacions per a xarxes socials amb formats diversos, així com el disseny de materials gràfics.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Salut

Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya


2020

Solucions de
comunicació escalables per a un entorn canviant

Trepidant. Aquest és l’adjectiu que millor defineix l’activitat de l’Area de Comunicació, Imatge i Relacions Institucionals del Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM). Encara més en el moment en què la COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària a llarg termini.

El SEM és l’empresa pública que gestiona l’atenció de les urgències i emergències extrahospitalàries a Catalunya, dona resposta a les situacions d’emergència rebudes a través del telèfon d’emergències 112, i també ofereix informació sanitària telefònica i consells de salut mitjançant el telèfon 061/Salut Respon. Anualment atén més d’2’6 milions d’alertes.

Un entorn de treball que ja era imprevisible feia que les necessitats de l’Àrea fossin diverses i urgents, i el nostre repte era oferir-los solucions eficaces, ràpides i escalables, que és el que hem fet en els darrers anys. La pandèmia de la COVID-19 ens obligava a anar encara més enllà.


L’Oficina Tècnica de Comunicació en temps de la COVID-19
Ens vam plantejar quina seria la forma més funcional de posar al servei del SEM, de manera molt àgil, tota la nostra expertesa i capacitat resolutiva. Per aconseguir-ho era fonamental conèixer les característiques tan particulars d’aquesta empresa pública i el nou context que va generar la COVID-19, i que va fer que el SEM assumís noves funcions estratègiques dins del Sistema de Salut de Catalunya. Nosaltres havíem de ser capaços d’executar accions en moviment continu. Amb aquests factors clau en ment, ens vam organitzar com una Oficina Tècnica de Comunicació, una eina de suport extern que treballava com una extensió de l’Àrea de Comunicació, Imatge i Relacions Institucionals. Els aportàvem solucions i alhora coordinàvem la resposta en qüestions de comunicació amb diferents departaments.

Un equip multidisciplinari al servei del SEM
A través de l’Oficina Tècnica, ens vam convertir en un partner estratègic i vam dur a terme una tasca transversal que abastava la comunicació, el brand content i el disseny. On ells no hi arribaven, els ajudàvem a fer-ho nosaltres.

Treballant de manera coordinada amb el departament de Comunicació del SEM donàvem resposta a les seves necessitats adaptant els fluxos de treball amb un equip multidisciplinari. Les nostres tasques abastaven la consultoria estratègica de comunicació, l’elaboració de notes de premsa i comunicats públics i la creació de presentacions corporatives. També desenvolupàvem continguts per a múltiples suports, publicacions per a xarxes socials amb formats diversos, així com el disseny de materials gràfics.

Alpinista Samurai - Agència de Content