Salut

Hospital Universitari Vall d’Hebron


2019 – 2020

Tenim cura dels continguts de salut

La societat canvia, així com les seves expectatives sobre l’atenció mèdica. L’aparició de les noves tecnologies ha facilitat l’accés a la informació i els pacients han adquirit un nou rol, el de pacients actius. Són persones que cerquen informació sobre la seva patologia, es responsabilitzen de la seva salut i van a la consulta amb uns coneixements previs adquirits. Tenint en compte aquest context, i amb la seva vocació de servei públic, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ens va encarregar crear nous continguts per al seu portal web per oferir informació sobre les malalties que tracta i consells de salut a la ciutadania.

Integrat en el sistema sanitari públic, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és el complex hospitalari més gran de Catalunya i un dels més importants d’Europa. Està format per l’Hospital General, l’Infantil, el de la Dona i el de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats.


Apropar continguts de salut de qualitat a la ciutadania

Treballant coordinadament amb el departament de Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana del campus, i amb la col·laboració de l’equip mèdic, es definien les temàtiques a desenvolupar i l’enfocament.

Els continguts mèdics els creàvem combinant tres criteris: rigor mèdic, llenguatge planer i optimització per a cercadors. Els visitants a la pàgina web havien de percebre que els continguts oferts eren de valor i que estaven treballats amb cura i validats per professionals sanitaris. Gràcies a aquesta estratègia de continguts, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus potenciava la seva reputació online i connectava amb les necessitats d’aquests nous pacients actius.

El posicionament en cercadors o optimització per motors de cerca era un altre dels factors clau. Els continguts estaven optimitzats per a SEO, tant per posicionar les paraules clau com pel que fa a la llegibilitat. Publicant aquests continguts de qualitat i adaptats perquè tota la ciutadania els pogués entendre, es posicionaven keywords que generaven recerques per fer que la web del Campus i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron rebés més visites i recurrència d’usuaris. Això afavoria que el cercador Google en millorés el page rank i n’augmentés la visibilitat.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Salut

Hospital Universitari Vall d’Hebron


2019 – 2020

Tenim cura dels continguts de salut

La societat canvia, així com les seves expectatives sobre l’atenció mèdica. L’aparició de les noves tecnologies ha facilitat l’accés a la informació i els pacients han adquirit un nou rol, el de pacients actius. Són persones que cerquen informació sobre la seva patologia, es responsabilitzen de la seva salut i van a la consulta amb uns coneixements previs adquirits. Tenint en compte aquest context, i amb la seva vocació de servei públic, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ens va encarregar crear nous continguts per al seu portal web per oferir informació sobre les malalties que tracta i consells de salut a la ciutadania.

Integrat en el sistema sanitari públic, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus és el complex hospitalari més gran de Catalunya i un dels més importants d’Europa. Està format per l’Hospital General, l’Infantil, el de la Dona i el de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats.


Apropar continguts de salut de qualitat a la ciutadania

Treballant coordinadament amb el departament de Direcció de Comunicació, Estratègia Corporativa i Atenció Ciutadana del campus, i amb la col·laboració de l’equip mèdic, es definien les temàtiques a desenvolupar i l’enfocament.

Els continguts mèdics els creàvem combinant tres criteris: rigor mèdic, llenguatge planer i optimització per a cercadors. Els visitants a la pàgina web havien de percebre que els continguts oferts eren de valor i que estaven treballats amb cura i validats per professionals sanitaris. Gràcies a aquesta estratègia de continguts, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus potenciava la seva reputació online i connectava amb les necessitats d’aquests nous pacients actius.
El posicionament en cercadors o optimització per motors de cerca era un altre dels factors clau. Els continguts estaven optimitzats per a SEO, tant per posicionar les paraules clau com pel que fa a la llegibilitat. Publicant aquests continguts de qualitat i adaptats perquè tota la ciutadania els pogués entendre, es posicionaven keywords que generaven recerques per fer que la web del Campus i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron rebés més visites i recurrència d’usuaris. Això afavoria que el cercador Google en millorés el page rank i n’augmentés la visibilitat.

Els continguts mèdics els creàvem combinant tres criteris: rigor mèdic, llenguatge planer i optimització per a cercadors. Els visitants a la pàgina web havien de percebre que els continguts oferts eren de valor i que estaven treballats amb cura i validats per professionals sanitaris. Gràcies a aquesta estratègia de continguts, el Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus potenciava la seva reputació online i connectava amb les necessitats d’aquests nous pacients actius.

Alpinista Samurai - Agència de Content

El posicionament en cercadors o optimització per motors de cerca era un altre dels factors clau. Els continguts estaven optimitzats per a SEO, tant per posicionar les paraules clau com pel que fa a la llegibilitat. Publicant aquests continguts de qualitat i adaptats perquè tota la ciutadania els pogués entendre, es posicionaven keywords que generaven recerques per fer que la web del Campus i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron rebés més visites i recurrència d’usuaris. Això afavoria que el cercador Google en millorés el page rank i n’augmentés la visibilitat.