Turisme

Geoparc Orígens


2019 – 2020

Creem el pla
de comunicació
i un relat diferencial

Amb tres objectius marcats: definir una estratègia comunicativa, reposicionar la marca i incrementar-ne la rellevància, l’òrgan de gestió del Geoparc Orígens ens va encarregar l’elaboració del pla de comunicació per als propers tres anys i la creació de l’storytelling.

L’abril del 2018 la Unesco va decidir que la zona de Catalunya de la Conca de Tremp-Montsec rebés el reconeixement de Geoparc i passés a formar part de la Xarxa Mundial de Geoparcs. Els Geoparcs són àrees geogràfiques amb una gran riquesa geològica reconeguda a escala internacional, els quals compten amb un important patrimoni natural, històric i cultural. Era la culminació d’un projecte engegat tres anys abans i en el qual hi participaven 19 municipis de quatre comarques. En aquell moment, el nom oficial era el de Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec, però l’òrgan de gestió aposta per canviar l’estratègia de branding i crear la marca Geoparc Orígens, que la Unesco valida el 2020.

Aquest viratge estratègic condicionava l’elaboració del pla de comunicació. El nom de Geoparc Conca de Tremp-Montsec tenia implantació en l’imaginari col·lectiu; per tant, calia dur a terme una estratègia de rebranding enfocada a construir una marca sòlida que substituís l’anterior i, a la vegada, potenciar-ne la visibilitat.


Analitzem per construir

A partir de l’anàlisi comencem a construir. El procés de creació de l’storytelling i del pla de comunicació va arrencar amb una acurada diagnosi de la salut de la marca i les necessitats comunicatives del Geoparc Orígens treballant sobre el terreny. Ens vam reunir amb tots els agents implicats per escoltar i entendre les diferents sensibilitats, sumar aportacions i incorporar aquesta informació de valor als processos de disseny d’ambdós documents.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Després d’analitzar la informació i extreure’n conclusions fonamentals, vam desenvolupar un pla de comunicació 360 graus adaptat als tres objectius marcats inicialment i recollint propostes i suggeriments dels agents implicats. També vam traçar els missatges clau de comunicació i accions estratègiques per difondre’ls. I, finalment, vam calendaritzar cadascuna d’aquestes accions i els terminis d’execució òptims, adaptats a les seves necessitats.

Paral·lelament, vam conceptualitzar i crear un relat diferencial adaptat al seu target, que connectava amb els valors del Geoparc Orígens i en potenciava la implantació local.

Una vegada finalitzada la preparació d’aquests documents estratègics, vam impulsar el disseny i creació de materials de comunicació.

Turisme

Geoparc Orígens


2019 – 2020

Creem el pla
de comunicació
i un relat diferencial

Amb tres objectius marcats: definir una estratègia comunicativa, reposicionar la marca i incrementar-ne la rellevància, l’òrgan de gestió del Geoparc Orígens ens va encarregar l’elaboració del pla de comunicació per als propers tres anys i la creació de l’storytelling.

L’abril del 2018 la Unesco va decidir que la zona de Catalunya de la Conca de Tremp-Montsec rebés el reconeixement de Geoparc i passés a formar part de la Xarxa Mundial de Geoparcs. Els Geoparcs són àrees geogràfiques amb una gran riquesa geològica reconeguda a escala internacional, els quals compten amb un important patrimoni natural, històric i cultural. Era la culminació d’un projecte engegat tres anys abans i en el qual hi participaven 19 municipis de quatre comarques. En aquell moment, el nom oficial era el de Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec, però l’òrgan de gestió aposta per canviar l’estratègia de branding i crear la marca Geoparc Orígens, que la Unesco valida el 2020.

Aquest viratge estratègic condicionava l’elaboració del pla de comunicació. El nom de Geoparc Conca de Tremp-Montsec tenia implantació en l’imaginari col·lectiu; per tant, calia dur a terme una estratègia de rebranding enfocada a construir una marca sòlida que substituís l’anterior i, a la vegada, potenciar-ne la visibilitat.


Analitzem per construir

A partir de l’anàlisi comencem a construir. El procés de creació de l’storytelling i del pla de comunicació va arrencar amb una acurada diagnosi de la salut de la marca i les necessitats comunicatives del Geoparc Orígens treballant sobre el terreny. Ens vam reunir amb tots els agents implicats per escoltar i entendre les diferents sensibilitats, sumar aportacions i incorporar aquesta informació de valor als processos de disseny d’ambdós documents.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Després d’analitzar la informació i extreure’n conclusions fonamentals, vam desenvolupar un pla de comunicació 360 graus adaptat als tres objectius marcats inicialment i recollint propostes i suggeriments dels agents implicats. També vam traçar els missatges clau de comunicació i accions estratègiques per difondre’ls. I, finalment, vam calendaritzar cadascuna d’aquestes accions i els terminis d’execució òptims, adaptats a les seves necessitats.

Paral·lelament, vam conceptualitzar i crear un relat diferencial adaptat al seu target, que connectava amb els valors del Geoparc Orígens i en potenciava la implantació local.

Una vegada finalitzada la preparació d’aquests documents estratègics, vam impulsar el disseny i creació de materials de comunicació.

Alpinista Samurai - Agència de Content