Turisme

Agència Catalana de Turisme


2020

Desenvolupem un
ecosistema de
continguts turístics

L’Agència Catalana de Turisme, l’organisme del govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística, va llançar la campanya ‘Catalunya és casa teva’, per promocionar Catalunya com una destinació turística, de qualitat i amb una identitat pròpia que la fa singular.

Era una campanya publicitària 360 graus que incloïa accions en múltiples suports i amb formats diversos, com espots publicitaris, continguts online, landing pages, publicacions i anuncis a les xarxes socials o espais publicitaris en mitjans de comunicació.

L’acció de promoció es va engegar en una situació atípica per al sector del turisme generada per la pandèmia de la COVID-19. Es dirigia en una fase inicial al turisme de proximitat i al de la resta de l’estat espanyol, i continuava per potenciar el mercat internacional de França, Benelux, Alemanya i el Regne Unit.

La versatilitat per bandera
La nostra missió era crear branded content adaptat a diferents formats i en diversos idiomes que seguís el mateix leitmotiv de la campanya. Com que l’acció de promoció de l’Agència Catalana de Turisme era transversal, era necessari desplegar tota la nostra versatilitat per crear continguts per a diversos formats, parlant sobre productes turístics diversos, i fer-ho pensant en públics objectius diferents, ja fossin el local, l’estatal o l’internacional.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Vam desenvolupar tots els continguts vinculats a la campanya del microsite promocional ‘És casa teva’. També vam conceptualitzar i elaborar publireportatges per a mitjans de comunicació en suport digital i paper, així com landing pages. I vam preparar copys creatius per a publicacions en xarxes socials.

El context complicat creat per la pandèmia de la COVID-19 va condicionar els timings i els fluxos de feina. Això ens va fer treballar amb la màxima versatilitat i escalabilitat per emmotllar-nos als requeriments de l’Agència Catalana de Turisme, oferint respostes ràpides, resolutives i que aportessin valor.

Turisme

Agència Catalana de Turisme


2020

Desenvolupem un
ecosistema de
continguts turístics

L’Agència Catalana de Turisme, l’organisme del govern de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística, va llançar la campanya ‘Catalunya és casa teva’, per promocionar Catalunya com una destinació turística, de qualitat i amb una identitat pròpia que la fa singular.

Era una campanya publicitària 360 graus que incloïa accions en múltiples suports i amb formats diversos, com espots publicitaris, continguts online, landing pages, publicacions i anuncis a les xarxes socials o espais publicitaris en mitjans de comunicació.

L’acció de promoció es va engegar en una situació atípica per al sector del turisme generada per la pandèmia de la COVID-19. Es dirigia en una fase inicial al turisme de proximitat i al de la resta de l’estat espanyol, i continuava per potenciar el mercat internacional de França, Benelux, Alemanya i el Regne Unit.

La versatilitat per bandera
La nostra missió era crear branded content adaptat a diferents formats i en diversos idiomes que seguís el mateix leitmotiv de la campanya. Com que l’acció de promoció de l’Agència Catalana de Turisme era transversal, era necessari desplegar tota la nostra versatilitat per crear continguts per a diversos formats, parlant sobre productes turístics diversos, i fer-ho pensant en públics objectius diferents, ja fossin el local, l’estatal o l’internacional.

Alpinista Samurai - Agència de Content

Vam desenvolupar tots els continguts vinculats a la campanya del microsite promocional ‘És casa teva’. També vam conceptualitzar i elaborar publireportatges per a mitjans de comunicació en suport digital i paper, així com landing pages. I vam preparar copys creatius per a publicacions en xarxes socials.

El context complicat creat per la pandèmia de la COVID-19 va condicionar els timings i els fluxos de feina. Això ens va fer treballar amb la màxima versatilitat i escalabilitat per emmotllar-nos als requeriments de l’Agència Catalana de Turisme, oferint respostes ràpides, resolutives i que aportessin valor.

Alpinista Samurai - Agència de Content